Lịch thi đấu

|

Tất cả lịch thi đấu

Lịch thi đấu mới - Tất cả lịch thi đấu

Lịch thi đấu Dota 2 DPC NA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC NA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Bắc Mỹ ( Dota 2 DPC NA ) đã kết thúc vào ngày 21.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 NA  từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : Quincy Crew Quincy Crew   , TSMTSM   , Evil Geniuses Evil Geniuses và cuối cùng là 4 Zoomers 4 Zoomers 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - QC Quincy Crew - 4 Zoomers 4Z
- TSM TSM - Evil Geniuses EG
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC CN 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC CN 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Trung Quốc ( Dota 2 DPC CN  ) đã kết thúc vào ngày 24.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 CN  từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : PSG.LGD PSG.LGD  , Team AsterTeam Aster   , Royal Never Give UP Royal Never Give Up   và cuối cùng là EHOME EHOME 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - PSG.LGD PSG.LGD - EHOME EHOME
- Aster Team Aster - Royal Never Give UP RNG
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC EEU 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC EEU 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Đông Âu ( Dota 2 DPC EEU ) đã kết thúc vào ngày 21.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 EEU từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : Team SpiritTeam Spirit    , PuckChampPuckChamp  , Virtus.proVirtus.pro   và cuối cùng là  HellRaisers HellRaisers

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - TSpirit Team Spirit - HellRaisers HR
- PC PuckChamp - Virtus.pro VP
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC SA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC SA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Nam Mỹ ( Dota 2 DPC SA ) đã kết thúc vào ngày 22.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 SA từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : Thunder AwakenThunder Awanken   , infamousInfamous  , Beastcoastbeastcoast  và cuối cùng là APU King of Kings APU King of Kings

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - Thunder Thunder Awaken - APU King of Kings APU
- INF.U infamous - Beastcoast BC
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC WEU 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC WEU 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Tây Âu ( Dota 2 DPC WEU ) đã kết thúc vào ngày 19.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 WEU  từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : Team LiquidTeam Liquid  , Team TicklesTeam Tikles  , Tundra EsportsTundra Esports và cuối cùng là OG OG 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - TL Team Liquid - OG OG
- Tickles Team Tickles - Tundra Esports Tundra
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC SEA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 02:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC SEA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Đông Nam Á ( Dota 2 DPC SEA ) đã kết thúc vào ngày 20.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 SEA  từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : BOOM EsportsBOOM Esports FnaticFnatic , T1T1  và cuối cùng là Team SMG Team SMG.

 Dota Pro Circuit SEA 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - BOOM  BOOM Esports - Team SMG SMG
- Fnatic Fnatic - T1 T1
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022 - Challengers mới nhất hôm nay

LOL eSports | 10/01/2022 03:01

Lịch thi đấu giải hạng 2 LCK mùa xuân 2022, cập nhật chi tiết Lịch thi đấu LCK CL mùa xuân 2022 mới nhất

LCK CL mùa xuân 2022 - LCK Challengers League  mùa Xuân 2022  : là 1 giải đấu dành cho các đội tuyển hạng 2 của LCK, cọ sát, tranh tài, nhằm mục đích phát triển lứa tuyển thủ trẻ của LCK nói riêng và liên minh huyền thoại Hàn Quốc nói chung. Đến với giải đấu  LCK Challengers mùa Xuân 2022, có sự góp mặt của 10 đội tuyển Challengers lần lượt là. 

 

*Thời gian diễn ra giải đấu : 10/1/2022-  ?/4/2022

 

 LCK Challengers League mùa Xuân 2022 

Feecs Challengers HLE Challengers
DRX Challengers KT Rolster Challengers
DAWMON Challengers SANDBOX Challengers
 Brion Esports Challengers NRF Challengers
Gen.GChallengers T1 Challengers

 

 *Thể thức thi đấu :

 • Vòng bảng :
  • Vòng đua bốn người
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo1
  • Top 6  tham dự Vòng loại trực tiếp
 • Vòng loại trực tiếp : 
  • Top 6 từ Vòng bảng
  • Dấu ngoặc đơn Loại bỏ.
   • Top 2 từ Vòng bảng xin chào tạm biệt
  • Trò chơi là Bo5 .

*Lịch thi đấu :

*Vòng bảng : 

Tuần Ngày Giờ Team Xanh Tỷ số Team Đỏ
1 10-1 15:00 BRO.C 0-1 NS.C
16:00 T1.C 0-1 LSB.C
17:00 KT.C 1-0 GEN.C
18:00 DWG.C 0-1 DRX.C
19:00 KDF.C 1-0 HLE.C
11-1 15:00 HLE.C 1-0 T1.C
16:00 NS.C 0-1 DWG.C
17:00 DRX.C 1-0 KT.C
18:00 BRO.C 0-1 KDF.C
19:00 LSB.C 1-0 GEN.C
13-1 12:00 HLE.C 0-1 BRO.C
12:00 KDF.C 0-1 DWG.C
12:00 GEN.C 0-1 T1.C
12:00 LSB.C 0-1 DRX.C
12:00 KT.C 0-1 NS.C
14-1 12:00 DRX.C 1-0 GEN.C
12:00 KT.C 1-0 KDF.C
12:00 DWG.C 0-1 HLE.C
12:00 NS.C 0-1 LSB.C
12:00 T1.C 1-0 BRO.C
2 17-1 15:00 LSB.C - KDF.C
16:00 BRO.C - DWG.C
17:00 GEN.C - NS.C
18:00 T1.C - DRX.C
19:00 HLE.C - KT.C
18-1 15:00 KDF.C - GEN.C
16:00 KT.C - BRO.C
17:00 DWG.C - T1.C
18:00 NS.C - DRX.C
19:00 LSB.C -  
20-1 12:00 NS.C - T1.C
12:00 BRO.C - LSB.C
12:00 DRX.C - KDF.C
12:00 DWG.C - KT.C
12:00 GEN.C - HLE.C
21-1 12:00 KDF.C - NS.C
12:00 HLE.C - DRX.C
12:00 LSB.C - DWG.C
12:00 BRO.C - GEN.C
12:00 T1.C - KT.C
3 24-1 15:00 LSB.C - KT.C
16:00 KDF.C - T1.C
17:00 BRO.C - DRX.C
18:00 HLE.C - NS.C
19:00 GEN.C - DWG.C
25-1 15:00 KT.C - DRX.C
16:00 T1.C -  
17:00 GEN.C - LSB.C
18:00 KDF.C - BRO.C
19:00 DWG.C -  
27-1 12:00 DRX.C - LSB.C
12:00 BRO.C - HLE.C
12:00 T1.C - GEN.C
12:00 DWG.C - KDF.C
12:00 NS.C - KT.C
28-1 12:00 GEN.C - DRX.C
12:00 KDF.C - KT.C
12:00   - DWG.C
12:00 LSB.C - NS.C
12:00 BRO.C - T1.C
4 7-2 15:00 KDF.C - LSB.C
16:00 KT.C - HLE.C
17:00 DRX.C - T1.C
18:00 NS.C - GEN.C
19:00 DWG.C - BRO.C
8-2 15:00 HLE.C - LSB.C
16:00 GEN.C - KDF.C
17:00 BRO.C - KT.C
18:00 T1.C - DWG.C
19:00 DRX.C - NS.C
10-2 12:00 LSB.C - BRO.C
12:00 HLE.C - GEN.C
12:00 KDF.C - DRX.C
12:00 KT.C - DWG.C
12:00 T1.C - NS.C
11-2 12:00 GEN.C - BRO.C
12:00 NS.C - KDF.C
12:00 DWG.C - LSB.C
12:00 DRX.C - HLE.C
12:00 KT.C - T1.C
5 14-2 15:00 DWG.C - GEN.C
16:00 DRX.C - BRO.C
17:00 NS.C - HLE.C
18:00 KT.C - LSB.C
19:00 T1.C - KDF.C
15-2 15:00 DRX.C - DWG.C
16:00 GEN.C - KT.C
17:00 HLE.C - KDF.C
18:00 LSB.C - T1.C
19:00 NS.C - BRO.C
17-2 12:00 KT.C - LSB.C
12:00 GEN.C - DWG.C
12:00 NS.C - HLE.C
12:00 T1.C - KDF.C
12:00 DRX.C - BRO.C
18-2 12:00 LSB.C - GEN.C
12:00 HLE.C - T1.C
12:00 DRX.C - KT.C
12:00 BRO.C - KDF.C
12:00 DWG.C - NS.C
6 21-2 15:00 NS.C - T1.C
16:00 GEN.C - HLE.C
17:00 LSB.C - BRO.C
18:00 KT.C - DWG.C
19:00 KDF.C - DRX.C
22-2 15:00 GEN.C - BRO.C
16:00 DWG.C - LSB.C
17:00 T1.C - KT.C
18:00 DRX.C - HLE.C
19:00 KDF.C - NS.C
24-2 12:00 HLE.C - KT.C
12:00 BRO.C - DWG.C
12:00 DRX.C - T1.C
12:00 KDF.C - LSB.C
12:00 NS.C - GEN.C
25-2 12:00 GEN.C - KDF.C
12:00 NS.C - DRX.C
12:00 BRO.C - KT.C
12:00 T1.C - DWG.C
12:00 LSB.C - HLE.C
7 28-2 15:00 LSB.C - DRX.C
16:00 HLE.C - BRO.C
17:00 GEN.C - T1.C
18:00 DWG.C - KDF.C
19:00 KT.C - NS.C
1-3 15:00 DRX.C - GEN.C
16:00 T1.C - BRO.C
17:00 NS.C - LSB.C
18:00 DWG.C - HLE.C
19:00 KDF.C - KT.C
3-3 12:00 GEN.C - KT.C
12:00 LSB.C - T1.C
12:00 DRX.C - DWG.C
12:00 BRO.C - NS.C
12:00 HLE.C - KDF.C
4-3 12:00 NS.C - DWG.C
12:00 T1.C - HLE.C
12:00 KDF.C - BRO.C
12:00 GEN.C - LSB.C
12:00 KT.C - DRX.C
8 7-3 15:00 DWG.C - KT.C
16:00 T1.C - NS.C
17:00 DRX.C - KDF.C
18:00 BRO.C - LSB.C
19:00 HLE.C - GEN.C
8-3 15:00 NS.C - KDF.C
16:00 HLE.C - DRX.C
17:00 BRO.C - GEN.C
18:00 KT.C - T1.C
19:00 LSB.C - DWG.C
10-3 12:00 DWG.C - BRO.C
12:00 LSB.C - KDF.C
12:00 GEN.C - NS.C
12:00 T1.C - DRX.C
12:00 KT.C - HLE.C
11-3 12:00 DWG.C - T1.C
12:00 KT.C - BRO.C
12:00 HLE.C - LSB.C
12:00 DRX.C - NS.C
12:00 KDF.C - GEN.C
9 14-3 15:00 BRO.C - HLE.C
16:00 NS.C - KT.C
17:00 KDF.C - DWG.C
18:00 T1.C - GEN.C
19:00 DRX.C - LSB.C
15-3 15:00 KT.C - KDF.C
16:00 LSB.C - NS.C
17:00 HLE.C - DWG.C
18:00 GEN.C - DRX.C
19:00 BRO.C - T1.C
17-3 12:00 NS.C - BRO.C
12:00 KT.C - GEN.C
12:00 T1.C - LSB.C
12:00 KDF.C - HLE.C
12:00 DWG.C - DRX.C
18-3 12:00 LSB.C - KT.C
12:00 HLE.C - NS.C
12:00 BRO.C - DRX.C
12:00 DWG.C - GEN.C
12:00 KDF.C - T1.C

 

*Vòng Playoffs : TBD

 

Lịch thi đấu LPL mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022 mới nhất hôm nay

LOL eSports | 08/01/2022 02:01

Cập nhật Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022 nhanh nhất , bảng xếp hạng, thể thức thi đấu

VCS mùa Xuân 2022 - Vietnam Championship Series : là giải đấu quy tụ của những đội tuyển liên minh huyền thoại mạnh nhất Việt Nam. VCS mùa Đông 2021 đã khép lại , và rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại được chứng kiến 1 mùa giải mới bắt đầu - giải đấu VCS 2022 mùa Xuân  có sự góp mặt của 8 đội tuyển.

 

*Thời gian diễn ra giải đấu : dự kiến vào giữa tháng 2

 

Các đội tham dự

SBTC Esports CERBERUS Esports
GAM Esports Burst The Sky Esports
Saigon Buffalo Team Secret
Team Flash Luxury Esports

 

Bảng Xếp Hạng 

  SBTC Esports 0-0 0-0 0
  GAM Esports 0-0 0-0 0
  CERBERUS Esports 0-0 0-0 0
  Saigon Buffalo 0-0 0-0 0
  Burst The Sky Esports 0-0 0-0 0
  Luxury Esports 0-0 0-0 0
  Team Secret 0-0 0-0 0
  Team Flash 0-0 0-0 0

 

*Thể Thức thi đấu : 

 • Vòng bảng - ngày 10 tháng 2 - ngày 17 tháng 4 năm 2022
  • Thi đấu vòng tròn, lượt đi lượt về
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo3
  • Hạng 1- hạng 6 vòng bảng tham gia vào vòng Playoffs
  • Vị trí thứ 7 và 8 sẽ chơi tại VCS mùa Hè.
 • Vòng loại trực tiếp - ngày 1 tháng 5 năm 2022
  • Nhánh thắng, nhánh thua
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo5
  • Người chiến thắng đủ điều kiện cho Mid-Season Invitational 2022

 

*Tổng giá trị giải thưởng : TBD 

 

 *Lịch thi đấu 

*Vòng Bảng : TBD

*Vòng Playoffs :

 

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LPL mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu LCS Lock-In 2022 mới nhất hôm nay , LCS 2022

LOL eSports | 08/01/2022 01:01

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu LCS Lock-In 2022 mới nhất, nhanh nhất

Lịch thi đấu LCS 2022 , LCS Lock-In 2022 -  là giải đấu được tổ chức sớm để các đội tuyển LCS thử nghiệm đội hình trước khi bước vào giải đấu  LCS  Mùa Xuân đầy quyết liệt,  LCS Lock-In 2022 có sự góp mặt của 10 đội tuyển  tham dự :

 

Thời gian diễn ra giải đấu : 14-30/1/2022

 

Đội hình chính thức LCS Lock-In 2022

100 Thieves FlyQuest
Cloud9 Golden Guardians
Counter Logic Gaming Immortals
Dignitas Team Liquid
Evil Geniuses Team Solo Mid

 

    * Thể thức thi đấu : 

 • Vòng bảng : 
  • Tất cả 10 đội tham gia
  • Chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội
  • 4 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp                                                                  
 • Vòng loại trực tiếp : 
  • 8 đội
  • Loại trực tiếp
  • Các trận Tứ kết đánh Bo3
  • Bán kết và chung kết tổng đánh Bo5

 

Bảng A

1. 100 Thieves 3-1
2. Cloud9 3-1
3. FlyQuest 2-2
4. Golden Guardians 1-3
5. Team Solo Mid 1-3

 

Bảng B

1. Evil Geniuses 4-0
2. Team Liquid 3-1
3. Counter Logic Gaming 2-2
4. Dignitas 1-3
5. Immortals 0-4

 

*Tổng giá trị giải thưởng : 150.000 USD ≈ 3,4 tỷ VND

 

*Lịch Thi Đấu LCS Lock-In 2022 :

*Vòng Bảng :

Bảng Ngày Giờ Team Xanh Tỷ Số Team Đỏ
A 15-1 05:30 TSM 0-1 100
06:30 GG 0-1 C9
07:30 TSM 1-0 FLY
08:30 GG 0-1 100
09:30 FLY 0-1 C9
B 16-1 04:30 TL 1-0 DIG
05:30 IMT 0-1 CLG
06:30 EG 1-0 TL
07:30 IMT 0-1 DIG
08:30 EG 1-0 CLG
A 17-1 03:30 FLY 1-0 100
B 04:30 TL 1-0 CLG
A 05:30 TSM 0-1 C9
B 06:30 EG 1-0 IMT
A 07:30 GG 0-1 FLY
B 22-1 05:30 CLG 1-0 DIG
A 06:30 C9 0-1 100
B 07:30 TL 1-0 IMT
A 08:30 TSM 0-1 GG
B 09:30 EG 1-0 DIG

 

*Vòng Playoffs: 

Vòng Ngày Giờ Team xanh Tỷ số Team đỏ
Tứ Kết 23-1 04:30 100 0-2 DIG
07:30 TL 2-0 FLY
24-1 03:30 EG 2-0 GG
06:30 C9 2-1 CLG
Bán Kết 29-1 05:30 DIG - TL
30-1 04:30 EG - C9
Chung Kết 31-1 03:30 - TBD - TBD -

 

 

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LPL mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu PUBG Mobile Global Championship 2021: Grand Finals mới nhất hôm nay

PUBG | 27/12/2021 04:12

Lịch thi đấu PUBG Mobile mới nhất hôm nay : PUBG Mobile Global Championship 2021 vòng chung kết , bảng xếp hạng, lịch sử đấu

PUBG Mobile Global Championship 2021: Grand Finals : sau bao nhiêu giai đoạn đấu súng kich liệt của các giải đấu PUBG Mobile khuôn khổ giải  Global Championship 2021 ( PMGC ) cuối cùng đã đến vòng chung kết. Cùng điểm qua 16 đội tuyển xuất xắc góp mặt tại vòng chung kết giải đấu này nào. 

 

*Thời gian diễn ra vòng chung kết : 21-23.01.2022

 

Vòng chung kết PUBG Mobile Global Championship 2021

 BGIS 2021 TBD Team Secret
DAMWON Gaming 4Rivals
D'Xavier

Kaos Next Rüya

Stalwart Esports Natus Vincere
Nova Esports Furious Gaming
Nigma Galaxy Alpha7 Esports
The Infinty S2G Esports
Six Two Eight

1907 Fenerbahçe Esports

 

*Thể thức thi đấu : TBD

Tổng giải thưởng : $ 3.490.000 USD ≈ 79,6 tỷ VND

*Lịch thi đấu

 Vòng Chung Kết

Ngày  
Giờ : : : : :

 
Team Tổng Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5
Điểm Hạng Giết Điểm Hạng Giết Điểm Hạng Giết Điểm Hạng Giết Điểm Hạng Giết
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  
10                                  
11                                  
12                                  
13                                  
14                                  
15                                  
16                                  

 

 Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ quảng cáo: [email protected]