Lịch thi đấu

|

DOTA2

Lịch thi đấu mới - DOTA2

Lịch thi đấu Dota 2 DPC NA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC NA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Bắc Mỹ ( Dota 2 DPC NA ) đã kết thúc vào ngày 21.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 NA  từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : Quincy Crew Quincy Crew   , TSMTSM   , Evil Geniuses Evil Geniuses và cuối cùng là 4 Zoomers 4 Zoomers 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - QC Quincy Crew - 4 Zoomers 4Z
- TSM TSM - Evil Geniuses EG
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC CN 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC CN 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Trung Quốc ( Dota 2 DPC CN  ) đã kết thúc vào ngày 24.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 CN  từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : PSG.LGD PSG.LGD  , Team AsterTeam Aster   , Royal Never Give UP Royal Never Give Up   và cuối cùng là EHOME EHOME 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - PSG.LGD PSG.LGD - EHOME EHOME
- Aster Team Aster - Royal Never Give UP RNG
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC EEU 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC EEU 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Đông Âu ( Dota 2 DPC EEU ) đã kết thúc vào ngày 21.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 EEU từ ngày 18-20.2.2022  lần lượt là : Team SpiritTeam Spirit    , PuckChampPuckChamp  , Virtus.proVirtus.pro   và cuối cùng là  HellRaisers HellRaisers

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 18-2 - TSpirit Team Spirit - HellRaisers HR
- PC PuckChamp - Virtus.pro VP
Chung kết nhánh thắng 19-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 20-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC SA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC SA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Nam Mỹ ( Dota 2 DPC SA ) đã kết thúc vào ngày 22.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 SA từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : Thunder AwakenThunder Awanken   , infamousInfamous  , Beastcoastbeastcoast  và cuối cùng là APU King of Kings APU King of Kings

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - Thunder Thunder Awaken - APU King of Kings APU
- INF.U infamous - Beastcoast BC
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC WEU 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 03:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC WEU 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Tây Âu ( Dota 2 DPC WEU ) đã kết thúc vào ngày 19.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 WEU  từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : Team LiquidTeam Liquid  , Team TicklesTeam Tikles  , Tundra EsportsTundra Esports và cuối cùng là OG OG 

 Dota Pro Circuit 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - TL Team Liquid - OG OG
- Tickles Team Tickles - Tundra Esports Tundra
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Dota 2 DPC SEA 2021/2022 vòng Chung Kết

DOTA2 | 26/01/2022 02:01

Cập nhật lịch thi đấu vòng Chung Kết Dota2 DPC SEA 2021/2022 mới nhất

Vòng bảng của giải đấu Dota 2 khu vực Đông Nam Á ( Dota 2 DPC SEA ) đã kết thúc vào ngày 20.1.2022 vừa qua. Bốn cái tên xuất xắc nhất vòng bảng sẽ góp mặt tại vòng Chung Kết Dota 2 SEA  từ ngày 11-13.2.2022  lần lượt là : BOOM EsportsBOOM Esports FnaticFnatic , T1T1  và cuối cùng là Team SMG Team SMG.

 Dota Pro Circuit SEA 2021-2022

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Nhánh thắng, nhánh thua
 • Tất cả các trận đánh bo3, riêng chung kết tổng đánh Bo5

 

*Tổng giải thưởng của giải đấu : $100,000 USD và 380 điểm Pro Ciruit.

 

*Lịch thi đấu Dota 2 SEA  vòng chung kết : 

Vòng Ngày Giờ Team 1 Tỷ số Team 2
Bán kết nhánh thắng 11-2 - BOOM  BOOM Esports - Team SMG SMG
- Fnatic Fnatic - T1 T1
Chung kết nhánh thắng 12-2 -          
Bán kết nhánh thua -          
Chung Kết nhánh thua 13-2 -          
Chung Kết tổng -          

 

Xem thêm : Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu VCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LEC mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS mùa Xuân 2022

Lịch thi đấu LCS Lock-In  2022

Cược Esports

Đội hình LEC 2022 mùa Xuân  

Đội hình LCS 2022 mùa Xuân 

Đội hình LPL 2022 mùa Xuân 

Soi kèo LOL Esports 

LỊCH THI ĐẤU LOL Esports 

Cá cược Esports 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu Huya Dota2 Winter Invitational 2021 ( HDI 2021 ) mới nhất : nhanh-gọn-chi tiết- chính xác

DOTA2 | 19/12/2021 09:12

Huya Dota2 Winter Invitational 2021 Lịch thi đấu mới nhất ( HDI 2021 )

Huya Dota2 Winter Invitational 2021 sẽ diễn ra từ ngày 23-31.2021. Huya Dota2 Winter Invitational 2021 là giải đấu cho nhà tài trợ Huya tổ chức hằng năm dành cho bộ môn Esport Dota2 của khu vực Trung Quốc để cọ sát cùng một số đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp trên thế giới. Đến với giải đấu, có sự góp mặt của tất cả 10 đội tuyển tới tranh tài, giải đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và cũng là nơi để các đội tuyển Dota2 Trung Quốc khẳng định vị thế của mình. 

 

10 đội tuyển tham dự chia làm 2 bảng : 

Bảng A

Bảng B
Royal Never Give Up Invictus Gaming
Team SMG OB.Neon
Vici Gaming Team Aster
Xtreme Gaming TNC Predator
Team MagMa iG.Vitality

 

*Thể thức thi đấu :

 • Vòng bảng :
  • Đánh vòng tròn 1 lượt mỗi bảng
  • Tất cả các trận đấu đều đánh Bo2
  • 2 đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào nhánh trên của vòng Playoffs
  • 2 đội đứng thứ 3 và 4 của mỗi bảng xuống nhánh dưới vòng Playoffs
  • Đội bét bảng mỗi bảng sẽ bị loại
 • Playoffs :
  • Đánh nhánh thắng, nhánh thua.
  • Tất cả các trận đấu là Bo3, trừ trận Chung kết Tổng
  • Chung kết Tổng đánh Bo5

 Tổng giá trị giải thưởng : ¥880,000 CNY (≃ $138,232 USD) ≃ 3,1 tỷ VND

 

Lịch Thi Đấu : 

 

Vòng Bảng : 

Ngày Giờ Đội xanh Tỷ số Đội đỏ
23-12 13:00 1-1
15:00 0-2
17:00 2-0
19:00 2-0
24-12 13:00 2-0
15:00 1-1
17:00 0-2
 19:00 0-2
25-12 13:00 1-1
15:00 2-0
17:00 1-1
19:00 2-0
26-12 13:00 1-1
15:00 1-1
17:00 0-2
19:00 2-0
27-12 13:00 2-0
15:00 1-1
17:00 0-2
19:00 1-1

 

Tiebreaker

0-1
0-1
0-1

 

Vòng Playoffs: 

Vòng Ngày Giờ Đội xanh Tỷ số Đội đỏ
Nhánh thắng vòng 1 28-12 13:00 1-2
16:00 2-1
Nhánh thua vòng 1 19:00 2-0
29-12 13:00 2-0
Nhánh thua vòng 2 16:00 2-0
19:00 2-1
Nhánh thua vòng 3 30-12 16:00 2-0
Chung kết nhánh thắng 19:00 2-1
Chung kết nhánh thua 31-12 14:00 1-2
Chung kết tổng 17:00 3-1

 

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu DOTA 2 mới nhất hôm nay, Dota 2 : DPC CN 2021/22 Tour 1: Division I

DOTA2 | 15/12/2021 03:12

Cập nhật tin tức chi tiết: lịch thi đấu Dota 2 mới nhất, thể thức thi đấu, tỷ số trận đấu giải đấu DOTA 2 DPC CN 2021/22 Tour 1: Division I

Lịch thi đấu Dota 2 mới nhất , DOTA 2 : DPC CN 2021/22 Tour 1: Division I là giải đấu của các đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp thuộc khu vực Trung Quốc . Giải đấu được tổ chức nhằm mục đích chính để cọ xát, trau dồi kinh nghiệm và đưa nền Esports Dota 2 Trung Quốc ra tầm châu lục. Bên cạnh đó cạnh tranh các tấm vé đến với giải đấu Major Wild Card là mục tiêu không thể thiếu của các đội tham dự. Giải đấu DPC CN 2021/22 Tour 1: Division I với sự góp mặt của 8 đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp mạnh nhất Trung Quốc bao gồm :  

*Thời gian thi đấu : ( 3/1/2022 -  21/1/2022 )   

 

Các đội tham dự

Team Aster   Royal Never Give Up 
PSG.LGD  EHOME 
Vici Gaming   Phoenix Gaming 
 Invictus Gaming  LBZS 

 

Bảng Xếp Hạng

1.  PSG.LGD 6-0 12-2
2. Team Aster  5-1 11-2
3. Royal Never Give Up  4-2 9-6
4. EHOME 4-3 10-8
5. LBZS 3-4 7-10
6. Vici Gaming   2-4 5-9
7.  Invictus Gaming  1-5 4-10
8. Phoenix Gaming  0-6 1-12

 

 • Thể thức thi đấu :  
  • Thi đấu vòng tròn một lượt
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo3
  • Đội hạng 1 đủ điều kiện tham dự Vòng loại trực tiếp chính
  • Đội hạng 2  được tham dự Vòng bảng chính
  • Đội hạng 3 đủ điều kiện tham dự Major Wild Card
  •  Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng II Division
  • Các đội còn lại vẫn trụ hạng và chuẩn bị giải đấu kế tiếp sau đó   

 

*Tổng giá trị giải thưởng : $ 205,000 USD ≈ 4,6 tỷ VND   

 

*Lịch Thi Đấu : 

Tuần Ngày Giờ Team Xanh Tỷ số Team Đỏ
1 3-1 12:00 EHOME 2-0 Phoenix
15:00 PSG.LGD 2-1 Aster
4-1 12:00 VG 2-1 LBZS
15:00 PSG.LGD 2-0 Phoenix
18:00 iG 1-2 RNG
7-1 12:00 iG 1-2 EHOME
15:00 VG 0-2 Aster
9-1 12:00 iG 2-0 Phoenix
15:00 RNG 1-2 LBZS
18:00 PSG.LGD 2-0 VG
2 10-1 12:00 Aster 2-0 LBZS
15:00 EHOME 1-2 RNG
11-1 12:00 Phoenix 0-2 RNG
15:00 EHOME 0-2 Aster
18:00 PSG.LGD 2-0 LBZS
14-1 12:00 Phoenix 1-2 LBZS
15:00 iG 0-2 VG
16-1 12:00 iG 0-2 LBZS
15:00 EHOME 2-1 VG
18:00 PSG.LGD 2-0 RNG
3 17-1 12:00 EHOME 2-0 LBZS
15:00 Aster 2-0 Phoenix
18-1 12:00 EHOME 1-2 PSG.LGD
15:00 VG 0-2 RNG
18:00 iG 0-2 Aster
23-1 12:00 VG - Phoenix
15:00 Aster - RNG
18:00 iG - PSG.LGD

 

 

Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu Dota 2 SEA

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

 

 

Lịch thi đấu DOTA 2 WEU mới nhất hôm nay, DOTA 2 WEU : DPC WEU 2021/22 Tour 1: Division I (DreamLeague Season 16)

DOTA2 | 04/12/2021 04:12

Cập nhật tin tức chi tiết: lịch thi đấu Dota 2 WEU, thể thức thi đấu, tỷ số trận đấu

Lịch thi đấu DOTA 2 WEU mới nhất : DPC WEU 2021/22 Tour 1: Division I là giải đấu của các đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp thuộc khu vực Tây Âu . Giải đấu được tổ chức nhằm mục đích chính để cọ xát, trau dồi kinh nghiệm và đưa nền Esports Dota 2 Tây Âu  ra tầm châu lục. Bên cạnh đó cạnh tranh các tấm vé đến với giải đấu Major Wild Card là mục tiêu không thể thiếu của các đội tham dự. Giải đấu DOTA 2 : DPC WEU 2021/22 Tour 1: Division I với sự góp mặt của 8 đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp Tây Âu bao gồm :  

*Thời gian thi đấu : ( 30/11/2021 -  22/1/2022 )   

 

Các đội tham dự

Alliance  Tundra Esports 
Team Liquid  OG 
Nigma Galaxy  Team Tikles 
Team Secret  Coolguys  

 

Bảng Xếp Hạng

1 Team Liquid  5-1 11-5
1 Team Tikles  5-1 11-3
3 OG  4-2 10-5
4 Nigma Galaxy  4-3 8-7
5 Team Secret  3-3 7-7
5 Tundra Esports  3-3 7-6
7 Alliance  1-5 2-10
8 Coolguys   0-7 1-14

 

 • Thể thức thi đấu :  
  • Thi đấu vòng tròn một lượt
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo3
  • Đội hạng 1 đủ điều kiện tham dự Vòng loại trực tiếp chính
  • Đội hạng 2  được tham dự Vòng bảng chính
  • Đội hạng 3 đủ điều kiện tham dự Major Wild Card
  •  Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng II Division
  • Các đội còn lại vẫn trụ hạng và chuẩn bị giải đấu kế tiếp sau đó   

 

*Tổng giá trị giải thưởng : $ 205,000 USD ≈ 4,6 tỷ VND   

 

*Lịch Thi Đấu : 

 

Tuần Ngày Giờ Đội xanh Tỷ số Đội đỏ
1 30/11 20:55 [A] 0-2 Tundra
23:55 Secret 0-2 OG
1/12 20:55 Liquid 2-0 COOL
4/12 21:00 NGX 0-2 Tickles
23:59 [A] 0-2 Secret
2 7/12 21:00 Tundra 2-0 NGX
23:59 Liquid 2-1 OG
8/12 21:00 COOL 0-2 Tickles
11/12 21:00 Liquid 2-1 Tickles
23:59 Secret 2-1 Tundra
3 14/12 21:00 [A] 2-0 COOL
23:59 OG 2-0 NGX
15/12 21:00 Liquid 2-0 Tundra
18/12 21:00 [A] 0-2 Tickles
23:59 Secret 0-2 NGX
4 21/12 21:00 OG 2-1 COOL
23:59 Liquid 2-1 Secret
5/1 21:00 [A] 0-2 NGX
8/1 21:00 Tundra 2-0 COOL
23:59 OG 1-2 Tickles
5 11-1 21:00 Liquid 1-2 NGX
23:59 Secre 2-0 COOL
12-1 21:00 [A] 0-2 OG
15-1 21:00 Tundra 0-2 Tickles
23:59 NGX 2-0 COOL
6 18-1 21:00 Liquid   [A]
23:59 Secre   Tickles
19-1 21:00 OG   Tundra

 

 

Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

Lịch thi đấu Dota 2 SEA

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi đấu DOTA 2 mới nhất hôm nay : DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I

DOTA2 | 04/12/2021 12:12

Cập nhật tin tức chi tiết: lịch thi đấu, thể thức thi đấu, tỷ số trận đấu giải đấu DOTA 2 DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I

Lịch thi đấu DOTA 2 mới nhất hôm nay : DOTA 2 :DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I là giải đấu của các đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp thuộc khu vực Đông Nam Á chúng ta . Giải đấu được tổ chức nhằm mục đích chính để cọ xát, trau dồi kinh nghiệm và đưa nền Esports Dota 2 Đông Nam Á  ra tầm châu lục. Bên cạnh đó cạnh tranh các tấm vé đến với giải đấu Major Wild Card là mục tiêu không thể thiếu của các đội tham dự. Giải đấu DOTA 2 : DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I với sự góp mặt của 8 đội tuyển Dota2 chuyên nghiệp Đông Nam Á bao gồm : 

*Thời gian thi đấu : ( 1/12/2021 -  22/1/2022 )  

 

Các đội tham dự

T1   OB.Neon 
TNC Predator  BOOM Esports 
Execration  Motivate.Trust Gaming 
Fnatic  Team SMG  

 

Bảng Xếp Hạng

1 BOOM Esports  6-1 12-2
2 Fnatic  5-2 10-6
2 T1   5-2 12-5
2 Team SMG  5-2 10-6
5 Execration  2-5 4-11
5 Motivate.Trust Gaming  2-4 6-8
7 OB.Neon  1-5 4-11
7 TNC Predator  1-6 3-12

 

 

 • Thể thức thi đấu :  
  • Thi đấu vòng tròn một lượt
  • Tất cả các trận đấu đều là Bo3
  • Đội hạng 1 đủ điều kiện tham dự Vòng loại trực tiếp chính
  • Đội hạng 2  được tham dự Vòng bảng chính
  • Đội hạng 3 đủ điều kiện tham dự Major Wild Card
  •  Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng II Division
  • Các đội còn lại vẫn trụ hạng và chuẩn bị giải đấu kế tiếp sau đó   

 

*Tổng giá trị giải thưởng : $ 205,000 USD ≈ 4,6 tỷ VND  

 

*Lịch Thi Đấu : 

 

Tuần Ngày Giờ Đội xanh Tỷ số Đội đỏ
1 1-12 15:05 TNC 0-2 T1
18:05 XctN 0-2 MG.Trust
2-12 18:05 Neon 0-2 BOOM
4-12 15:00 Fnatic 0-2 SMG
18:00 TNC 0-2 MG.Trust
2 8-12 15:00 Fnatic 2-0 TNC
18:00 XctN 2-1 Neon
9-12 18:00 T1 2-0 SMG
11-12 15:00 Fnatic 0-2 BOOM
18:00 SMG 2-0 MG.Trust
3 15-12 15:00 T1 - MG.Trust
18:00 BOOM 2-0 SMG
16-12 18:00 Fnatic 2-0 Neon
18-12 15:00 BOOM 2-0 MG.Trust
18:00 TNC 0-2 XctN
4 5-1 15:00 T1 1-2 Neon
17:00 SMG 2-0 XctN
6-1 18:00 Fnatic 2-1 MG.Trust
8-1 15:00 TNC 0-2 BOOM
18:00 T1 1-0 MG.Trust
5 12-1 15:00 TNC 2-0 Neon
18:00 T1 2-0 XctN
13-1 18:00 TNC 1-2 SMG
14-1 15:00 SMG 2-1 Neon
15-1 15:00 Fnatic 2-0 XctN
18:00 BOOM 0-2 T1
6 19-1 15:00 BOOM 2-0 XctN
18:00 Fnatic 2-1 T1
20-1 18:00 MG.Trust - Neon

 

Cá Cược Esports

Cược Dota 2 

Soi kèo Dota2 

Lịch thi đấu Dota 2 hôm nay

Lịch thi đấu Dota 2 CN

Lịch thi đấu Dota 2 EEU

Lịch thi đấu Dota 2 WEU

Lịch thi đấu Dota 2 NA

Lịch thi đấu Dota 2 SA

 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ quảng cáo: [email protected]