LỊCH THI ĐẤU LCK MÙA HÈ 2021

LOL eSports | 05/01/2021 11:01

Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 mới nhất, liệu Faker và T1 đủ phong độ lấy lại ngôi vương của mình hay DWG vẫn thông trị một lần nữa LCK Mùa Hè 2021

LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC MỚI NHẤT CỦA GIẢI ĐẤU LCK MÙA HÈ 2021.
1. League of Legends Champions Korea 
(LCK) là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp dành riêng cho khu vực Hàn Quốc. LCK được xem là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại mạnh. Mùa giải 2021 LCK chuyển sang hình thức Franchise - Nhượng quyền thương mại bắt đầu từ mùa giải 2021. Vì lí do này, các đội tuyển lớn hoạt động rất tích cực để mang về những tuyển thủ chất lượng cũng như thay máu đội hình. Tất cả để chuẩn bị cho một LCK Mùa Hè 2021 hoàn hảo nhất. 

Xem ngay lịch thi đấu chính thức LCK Mùa Hè 2021 tại đây: Đang cập nhật...

                                                       Tuần  1                                                        
T4 2021-06-09
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 15:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
T1⁠T1logo std.png 18:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
T5 2021-06-10
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
GEN⁠Gen.Glogo std.png 18:00 DRXlogo std.png⁠DRX
T6 2021-06-11
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 15:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 T1logo std.png⁠T1
T7 2021-06-12
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 15:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
CN 2021-06-13
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
DRX⁠DRXlogo std.png 18:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF

 

 

 

                                                      Tuần 2                                                          
T4 2021-06-16
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 15:00 DRXlogo std.png⁠DRX
GEN⁠Gen.Glogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
T5 2021-06-17
T1⁠T1logo std.png 15:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
T6 2021-06-18
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 15:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
GEN⁠Gen.Glogo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T7 2021-06-19
DRX⁠DRXlogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
CN 2021-06-20
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 18:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE

 

 

 

                                                      Tuần 3                                                          
T4 2021-06-23
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 15:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
T5 2021-06-24
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
T1⁠T1logo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T6 2021-06-25
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 DRXlogo std.png⁠DRX
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
T72021-06-26
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 15:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 18:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
CN 2021-06-27
DRX⁠DRXlogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 18:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB

 

 

 

                                                      Tuần 4                                                         
T4 2021-06-30
T1⁠T1logo std.png 15:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
T5 2021-07-01
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 15:00 DRXlogo std.png⁠DRX
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 18:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
T6 2021-07-02
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
T7 2021-07-03
T1⁠T1logo std.png 15:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 18:00 DRXlogo std.png⁠DRX
CN 2021-07-04
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 15:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN

 

 

 

                                                      Tuần 5                                                        
T4 2021-07-07
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T5 2021-07-08
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
DRX⁠DRXlogo std.png 18:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
T6 2021-07-09
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 18:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
T7 2021-07-10
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 18:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
CN 2021-07-11
DRX⁠DRXlogo std.png 15:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 18:00 T1logo std.png⁠T1

 

 

 

                                                      Tuần 6                                                       
T5 2021-07-15
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T6 2021-07-16
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 15:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
DRX⁠DRXlogo std.png 18:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
T7 2021-07-17
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
T1⁠T1logo std.png 18:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
CN 2021-07-18
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 15:00 DRXlogo std.png⁠DRX
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT

 

 

 

                                                      Tuần 7                                                       
T5 2021-07-22
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 15:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 18:00 T1logo std.png⁠T1
T6 2021-07-23
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 15:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T72021-07-24
DK⁠DWG KIAlogo std.png 15:00 DRXlogo std.png⁠DRX
T1⁠T1logo std.png 18:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
CN 2021-07-25
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 18:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO

 

 

 

                                                      Tuần 8                                                      
T5 2021-07-29
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
DRX⁠DRXlogo std.png 18:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
T6 2021-07-30
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 15:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
T7 2021-07-31
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 18:00 DRXlogo std.png⁠DRX
CN 2021-08-01
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 15:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
DK⁠DWG KIAlogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT

 

 

 

                                                      Tuần 9                                                      
T5 2021-08-05
BRO⁠Fredit BRIONlogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 18:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
T6 2021-08-06
DRX⁠DRXlogo std.png 15:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
T1⁠T1logo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN
T7 2021-08-07
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 15:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 18:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
CN 2021-08-08
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 DWG KIAlogo std.png⁠DK
T1⁠T1logo std.png 18:00 DRXlogo std.png⁠DRX

 

 

 

 

                                                      Tuần 10                                                   
T5 2021-08-12
AF⁠Afreeca Freecslogo std.png 15:00 Hanwha Life Esportslogo std.png⁠HLE
LSB⁠Liiv SANDBOXlogo std.png 18:00 KT Rolsterlogo std.png⁠KT
T6 2021-08-13
GEN⁠Gen.Glogo std.png 15:00 Fredit BRIONlogo std.png⁠BRO
DRX⁠DRXlogo std.png 18:00 Nongshim RedForcelogo std.png⁠NS
T7 2021-08-14
DK⁠DWG KIAlogo std.png 15:00 Liiv SANDBOXlogo std.png⁠LSB
KT⁠KT Rolsterlogo std.png 18:00 Afreeca Freecslogo std.png⁠AF
CN 2021-08-15
HLE⁠Hanwha Life Esportslogo std.png 15:00 T1logo std.png⁠T1
NS⁠Nongshim RedForcelogo std.png 18:00 Gen.Glogo std.png⁠GEN

 

2. Danh sách các đội tham dự LCK Mùa Hè 2021:

1. DAMWON KIA

2. T1

3. DRX

4. Gen.G

5. Hanwha Life Esports

6. Brion Esports

7. KT Rolster

8. Liiv SANDBOX

9. Afreeca Freecs

10. Nongshim RedForce

3. Thể thức thi đấu LCK Mùa Hè 2021

1. Vòng bảng 
- Thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về.
- Tất cả các trận đấu sẽ định đoạt bằng Bo3.
- 5 đội đầu bảng sẽ tham gia vòng Playoffs.
2. Vòng Playoffs
- Tất cả các trận đấu sẽ định đoạt bằng Bo5.
- Ở vòng này các đội sẽ thi đấu theo thể thức bậc thang:
   + Đội 1st vòng bảng vào thẳng chung kết
   + Đội 2nd vòng bảng vào vòng bán kết
   + Đội 3rd vòng bảng vào vào tứ kết
   + Đội 4th và 5th sẽ gặp nhau ở vòng đấu đầu tiên để giành tấm vé vào vòng tứ kết.
- Đội vô địch LCK Mùa Hè 2021 sẽ giành quyền tham dự Mid Season Invitational 2022.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG Playoffs LCK MÙA HÈ 2021: Đang cập nhật...

Lịch thi đấu mới nhất:

Liên hệ quảng cáo: ads.viet888@gmail.com