LỊCH THI ĐẤU LPL MÙA HÈ 2021

LOL eSports | 07/01/2021 09:01

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè2021. Chúng ta cùng theo dõi Sofm và Suning chinh phục vinh quang của đấu trường chuyên nghiệp LPL Mùa Hè 2021

Cập nhật lịch thi đấu LPL Hè 2021. Cùng theo dõi SofM và Suning chinh phục đấu trường LPL mùa giải 2021.

Tại LPL Mùa Hè 2021, đội hình Suning không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ sự ra đi của SwordArt cùng một vài thành viên trong ban huấn luyện. Sự thiếu vắng của SwordArt đã khiến Suning trải qua khá nhiều sóng gió trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, SofM và các đồng đội vẫn đang ngày một tiến bộ và đang hướng đến những vị trí cao nhất tại LPL Mùa Hè 2021 để có được tấm vé tham dự CKTG  lần thứ 2 liên tiếp.
Xem ngay lịch thi đấu chính thức LPL Mùa Hè 2021 theo giờ Việt Nam:
Đang cập nhật...

                                                                Tuần 1                                                     
                Thứ 2 2021-06-07
iG⁠⁠ 16:00 ⁠⁠SN
FPX⁠⁠ 18:00 ⁠RW
              Thứ 3 2021-06-08
OMG⁠⁠ 16:00 ⁠⁠RA
EDG⁠⁠ 18:00 ⁠⁠BLG
             Thứ 4 2021-06-09
FPX⁠⁠ 16:00 ⁠⁠UP
LNG⁠⁠ 18:00 ⁠⁠V5
     Thứ 5 2021-06-10
TT⁠⁠ 16:00 ⁠⁠JDG
RA⁠⁠ 18:00 ⁠⁠LGD
Thứ 6 2021-06-11
BLG⁠⁠ 16:00 ⁠⁠LNG
WE⁠⁠ 18:00 ⁠⁠SN
Thứ 7 2021-06-12
JDG⁠⁠ 16:00 ⁠⁠TES
EDG⁠⁠ 18:00 ⁠⁠iG
CN 2021-06-13
LGD⁠⁠ 16:00 ⁠⁠UP
WE⁠ 18:00 ⁠⁠TT 

                                                            Tuần 2                                                         
Thứ 2 2021-06-14
OMG⁠ 16:00 ⁠iG
EDG⁠ 18:00 ⁠RA
Thứ 3 2021-06-15
UP⁠ 16:00 ⁠RW
JDG⁠ 18:00 ⁠LNG
Thứ 4 2021-06-16
V5⁠ 16:00 ⁠WE
BLG⁠ 18:00 ⁠LGD
Thứ 5 2021-06-17
TT⁠ 16:00 ⁠TES
LNG⁠ 18:00 ⁠FPX
Thứ 6 2021-06-18
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 16:00 ⁠OMG
SN⁠ 18:00 ⁠UP
Thứ 7 2021-06-19
V5⁠ 14:00 ⁠RA
EDG⁠ 16:00 ⁠RW
TT⁠ 18:00 ⁠FPX
CN 2021-06-20
LGD⁠ 14:00 ⁠⁠JDG
BLG⁠ 16:00 ⁠⁠SN
LNG⁠ 18:00 ⁠⁠Royal Never Give Uplogo std.pngRNG 

                                                            Tuần 3                                                        
Thứ2 2021-06-21
OMG⁠ 16:00 ⁠RW
UP⁠ 18:00 ⁠iG
Thứ 3 2021-06-22
TT⁠ 16:00 ⁠LNG
RA⁠ 18:00 ⁠TES
Thứ 4 2021-06-23
JDG⁠ 16:00 ⁠V5
WE⁠ 18:00 ⁠FPX
Thứ 5 2021-06-24
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 16:00 ⁠RW
SN⁠ 18:00 ⁠EDG
Thứ 6 2021-06-25
V5⁠ 16:00 ⁠TT
LGD⁠ 18:00 ⁠TES
Thứ 7 2021-06-26
WE⁠ 14:00 ⁠RA
OMG⁠ 16:00 ⁠BLG
FPX⁠ 18:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG
CN 2021-06-27
LGD⁠ 14:00 ⁠SN
iG⁠ 16:00 ⁠LNG
JDG⁠ 18:00 ⁠EDG

 


 

                                                            Tuần 4                                                        
Thứ 2 2021-06-28
V5⁠ 16:00 ⁠RW
Thứ 3 2021-06-21
OMG⁠ 18:00 ⁠TT
Thứ 4 2021-06-29
UP⁠ 16:00 ⁠EDG
iG⁠ 18:00 ⁠LGD
Thứ 5 2021-06-30
BLG⁠ 16:00 ⁠WE
TES⁠ 18:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG
Thứ 6 2021-07-02
RW⁠ 16:00 ⁠LGD
JDG⁠ 18:00 ⁠UP
Thứ 7 2021-07-03
OMG⁠ 14:00 ⁠WE
RA⁠ 16:00 ⁠LNG
FPX⁠ 18:00 ⁠iG
CN 2021-07-04
V5⁠ 14:00 ⁠BLG
TES⁠ 16:00 ⁠EDG
SN⁠ 18:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG

 

 

 

                                                            Tuần 5                                                        
Thứ 2 2021-07-05
RW⁠ 16:00 ⁠iG
⁠⁠⁠RA 18:00 JDG⁠⁠
Thứ 3 2021-07-06
UP⁠ 16:00 V5⁠
⁠EDG⁠ 18:00 ⁠OMG⁠
Thứ 4 2021-07-07
⁠RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 16:00 ⁠LGD
⁠⁠FPX 18:00 BLG
Thứ 5 2021-07-08
⁠⁠RA 16:00 TT⁠⁠
⁠TES 18:00 V5
Thứ 6 2021-07-09
⁠SN⁠ 16:00 ⁠OMG
⁠⁠LGD 18:00 ⁠⁠FPX
Thứ 7 2021-07-10
LNG⁠ 14:00 ⁠UP
TT⁠ 16:00 ⁠EDG
⁠⁠RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 18:00 ⁠iG
CN 2021-07-11
⁠RW⁠ 14:00 ⁠⁠BLG
⁠⁠SN⁠ 16:00 ⁠⁠⁠TES
WE 18:00 ⁠⁠JDG⁠⁠


 

 

                                                            Tuần 6                                                       
Thứ 2 2021-07-12
LGD⁠ 16:00 ⁠EDG
RA⁠ 18:00 ⁠FPX
Thứ 3 2021-07-13
BLG⁠ 16:00 ⁠TT
WE⁠ 18:00 ⁠LNG
Thứ 4 2021-07-14
UP⁠ 16:00 ⁠OMG
RW⁠ 18:00 ⁠SN
Thứ 5 2021-07-15
BLG⁠ 16:00 ⁠TES
V5⁠ 28:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG
Thứ 6 2021-07-16
TT⁠ 16:00 ⁠LGD
iG⁠ 18:00 ⁠JDG
Thứ 7 2021-07-17
UP⁠ 14:00 ⁠WE
RW⁠ 16:00 ⁠RA
TES⁠ 18:00 ⁠FPX
CN 2021-07-18
LNG⁠ 14:00 ⁠OMG
JDG⁠ 16:00 ⁠SN
EDG⁠ 18:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG

 


 

                                                            Tuần 7                                                       
Thứ 2 2021-07-19
RW⁠ 16:00 ⁠TT
V5⁠ 18:00 ⁠iG
Thứ 3 2021-07-20
WE⁠ 16:00 ⁠LGD
BLG⁠ 18:00 ⁠JDG
thứ 4  2021-07-21
SN⁠ 16:00 ⁠LNG
FPX⁠ 18:00 ⁠OMG
Thứ 5 2021-07-22
UP⁠ 16:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG
BLG⁠ 18:00 ⁠RA
Thứ 6 2021-07-23
TES⁠ 16:00 ⁠RW
SN⁠ 18:00 ⁠FPX
Thứ 7 2021-07-24
RA⁠ 14:00 ⁠UP
JDG⁠ 16:00 Royal Never Give Uplogo std.png⁠RNG
EDG⁠ 18:00 ⁠WE
CN 2021-07-25
LGD⁠ 14:00 ⁠LNG
V5⁠ 16:00 ⁠OMG
TES⁠ 18:00 ⁠iG 

                                                            Tuần 8                                                      
Thứ 2 2021-07-26
TT⁠ 16:00 ⁠UP
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 18:00 ⁠RA
Thứ 3 2021-07-27
LNG⁠ 16:00 ⁠RW
SN⁠ 18:00 ⁠V5
Thứ 4  2021-07-28
OMG⁠ 16:00 ⁠JDG
iG⁠ 18:00 ⁠BLG
Thứ 5 2021-07-29
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 16:00 ⁠TT
LNG⁠ 18:00 ⁠TES
Thứ 6 2021-07-30
EDG⁠ 16:00 ⁠V5
RW⁠ 18:00 ⁠WE
Thứ 7 2021-07-31
TES⁠ 16:00 ⁠UP
JDG⁠ 18:00 ⁠FPX
CN 2021-08-01
OMG⁠ 16:00 ⁠LGD
iG⁠ 18:00 ⁠WE 

                                                            Tuần  9                                                     
Thứ 2 2021-08-02
UP⁠ 16:00 ⁠BLG
RA⁠ 18:00 ⁠SN
Thứ 3 2021-08-03
TES⁠ 16:00 ⁠OMG
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 18:00 ⁠WE
Thứ 4 2021-08-04
TT⁠ 16:00 ⁠SN
FPX⁠ 18:00 ⁠V5
Thứ 5 2021-08-05
LNG⁠ 16:00 ⁠EDG
iG⁠ 18:00 ⁠RA
Thứ 6 2021-08-06
RW⁠ 16:00 ⁠JDG
LGD⁠Lgdlogo std.png 18:00 ⁠V5
Thứ 7 2021-08-07
iG⁠ 16:00 ⁠TT
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 18:00 ⁠BLG
CN 2021-08-08
FPX⁠ 16:00 ⁠EDG
WE⁠ 18:00 ⁠TES

 

 

Danh sách đội tham dự LPL Mùa Hè 2021:

1. Bilibili Gaming

2. EDward Gaming

3. FunPlus Phoenix

4. Invictus Gaming

5. JD Gaming

6. LGD Gaming

7. LNG Esports

8. Ultra Prime

9. Oh My God⁠

10. Rogue Warriors

11. ⁠Royal Never Give Up

12. Suning

13. Team WE

14. ⁠Top Esports

15. TT Gaming

16. ⁠Rare Atom

17. Victory Five

THỂ THỨC LPL Mùa Hè 2021

1. Vòng bảng

- Đấu vòng tròn 1 lượt duy nhất

- Các trận đấu sẽ phân định bằng Bo3

2. Vòng Playoffs

- Thể thức loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu sẽ được phân định bằng Bo5.

Giai đoạn 1 (Vòng 1 đến Vòng 3)

  • Hai vòng đấu loại trực tiếp của King of the Hill (hạt giống 4/5/8/9 trong một bảng và hạt giống 3/6/7/10 trong bảng còn lại).
  • Người chiến thắng của mỗi bảng đấu sẽ tiến tới Giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2 (Vòng 4 đến Chung kết)

  • Trận đấu loại trực tiếp đôi (hạt giống 1 đối mặt 4/5/8/9 người chiến thắng trong trận đấu và hạt giống 2 đối mặt với người thắng trận đấu 3/6/7/10 ở Vòng 4 người thắng cuộc).
  • Các trận đấu đều định đoạt bằng Bo5.
  • Người chiến thắng đủ điều kiện tham dự Chung Kết Thế Giới mùa giải 2021.


LỊCH THI ĐẤU VÒNG PLAYOFFS LPL MÙA Hè 2021: Đang cập nhật...

                                                          Vòng 1                                                       
T5 2021-08-12
LNG⁠ 16:00 ⁠SN
T6 2021-08-13
WE⁠ 16:00 ⁠OMG

 

 

                                                          Vòng 2                                                       
T7 2021-08-14
TES⁠ 16:00          ⁠⁠TBD     
CN 2021-08-15
BLG⁠ 16:00       ⁠⁠TBD 

 

 

                                                          Vòng 3                                                      
T5 2021-08-19
RNG⁠Royal Never Give Uplogo std.png 16:00          ⁠⁠TBD     
T6 2021-08-20
RA⁠ 16:00     ⁠⁠TBD

 

 

                                                          Vòng 4                                                     
T7 2021-08-21
FPX⁠ 16:00          TBD    
CN 2021-08-22
EDG⁠ 16:00     ⁠⁠TBD
T5 2021-08-26
TBD⁠⁠ 16:00      ⁠⁠TBD

Lịch thi đấu mới nhất:

Liên hệ quảng cáo: ads.viet888@gmail.com