Lịch thi đấu PUBG SEA - eSports Championship 2021 Đông NAM Á mới nhất hôm nay

PUBG | 24/12/2021 04:12

Lịch thi đấu PUBG SEA mới nhất hôm nay - Đông NAM Á 2021: Giải vô địch thể thao điện tử ĐNÁ 2021

SEA eSports Championship 2021 bộ môn PUBG : là giải đấu được tổ chức để tranh giành huy chương bộ môn Esports PUBG của các nước Đông Nam Á. Giải đấu bao gồm 20 đội tuyển đến từ các quốc gia Đông Nam Á tới tham dự và tranh tài.

 

*Thời gian diễn ra giải đấu : 3 - 9 / 1 /2022

 

Đội hình 20 đội tuyển PUBG thể thao điện tử ĐNÁ 2021

Country Team Logo Team Country
D'Xavier Add Friend
Eagle Esport Nine Esport
FaZe Clan Yangon Galacticos
The Infinity Genesis Esports
RRQ RYU Orange Esports
BONAFIDE Angkor PUBG
Geek Fam Buah Gaming
4Rivals Auto Too Soon
Mugen M42 Esports
FarangSG Beta Sentinel

 

*Thể thức thi đấu : 

 • Mỗi nước tham dự 2 đội
 • Vòng bảng : ngày 3 - 5 tháng 1
  • Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm: 20 đội được chia thành 5 bảng, mỗi bảng thi đấu   4 trận / ngày , tổng 12 trận trong 3 ngày.
  • 16 đội đứng đầu tiến vào Chung kết
  • 4 đội hạng cuối bị loại
 • Chung kết: ngày 7 - 9 tháng 1
  • Hình thức sảnh đơn: 16 đội chơi tổng cộng 5 trận mỗi ngày với tổng số 15 trận trong 3 ngày.

 

Tổng giải thưởng :$ 60.000 USD ≈ 1,37 tỷ VND

 

*Lịch thi đấu: Vòng Bảng

 Vòng 1-5

Ngày 3-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5
P K P K P K P K P K
1  INFIn 62 14 1 14 4 2 số 8 4 3 1 11
2   ATS 56 9 5 4 2 5 6 1 số 8 6 1
3    4RL 53 2 6 10 1 7 2 2 số 8 5 3
4   BFD 48 4 4 3 12 4 1 10 3 16 1
5   FaZe 47 5 11 11 7 15 0 3 10 15 2
6  BUAH 43 số 8  2 6 10 1 11 - - - -
7   APG 38 3 5 số 8 3 11 0 14 4 3 4
8  AFe 35 1 11 12 2 10 5 - - - -
9   Es 33 6 6 5 1 3 6 - - - -
10  ORG 31 10 1 7 1 6 0 số 8  2 2 7
11  RYU 30 15 1 1 số 8 14 2 16 1 13 3
12   GEEK 29 7 5 2 số 8 9 1 - - - -
13  DX 16 - - - - - - 5 2 12 7
14   M42 16 11 0 16 1 12 6 15 1 số 8 5
15  BS 15 - - - - - - 9 5 4 1
16   GEN 11 - - - - - - 11 6 14 4
17   FRG SG 10 13 0 13 0 số 8 4 7 0 10 2
18   NICE số 8  - - - - - - 6 0 7 2
19   MGN số 8 12 1 15 0 13 0 12 2 11 2
20   YG 7 16 0 9 0 16 0 13 1 9 4

 

 Vòng 6-10

Ngày 4-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10
P K P K P K P K P K
1   Es 104 2 8 3 1 1 14 15 0 3 1
2   GEEK 96 10 0 4 9 13 0 2 13 2 12
3  INFIn 93 3 11 16 0 10 9 - - - -
4   FaZe 85 6 8 2 12 7 0 - - - -
5   GEN 72 4 5 1 11 15 0 7 5 4 7
6    4RL 71 - - - - - - 4 5 10 4
7  DX 64 1 4 10 4 2 9 16 1 13 2
8   ATS 60 - - - - - - 9 1 7 0
9  BUAH 58 16 3 7 5 11 0 13 1 9 2
10   BFD 55 16 3 7 5 11 0 13 1 9 2
11  RYU 54 - - - - - - 3 9 6 1
12  ORG 53 - - - - - - 10 4 1 2
13   M42 52 12 1 15 2 3 8 6 4 11 5
14 51 14 2 8 5 9 2 11 0 14 4
15   YG 46 11 1 13 3 5 1 1 12 15 0
16   APG 44 13 0 11 0 16 0 14 1 12 3
17   FRG SG 40 8 2 5 5 6 4 8 1 8 5
18   NICE 40 7 6 14 0 4 5 12 0 5 4
19  BS 31 9 3 9 0 12 0 5 2 16 2
20   MGN 24 5 5 12 0 14 4 - - - -

 

 Vòng 11-15

Ngày 5-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15
P K P K P K P K P K
1  INFIn 62                    
2   ATS 56                    
3    4RL 53                    
4   BFD 48                    
5   FaZe 47                    
6  BUAH 43                    
7   APG 38                    
8  AFe 35                    
9   Es 33                    
10  ORG 31                    
11  RYU 30                    
12   GEEK 29                    
13  DX 16                    
14   M42 16                    
15  BS 15                    
16   GEN 11                    
17   FRG SG 10                    
18   NICE số 8                     
19   MGN số 8                    
20   YG 7                    

 

*Lịch thi đấu: Vòng Chung kết 

 Vòng 1-5

Ngày 7-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5
P K P K P K P K P K
1  INFIn 62                    
2   ATS 56                    
3    4RL 53                    
4   BFD 48                    
5   FaZe 47                    
6  BUAH 43                    
7   APG 38                    
8  AFe 35                    
9   Es 33                    
10  ORG 31                    
11  RYU 30                    
12   GEEK 29                    
13  DX 16                    
14   M42 16                    
15  BS 15                    
16   GEN 11                    

 

 Vòng 6-10

Ngày 8-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10
P K P K P K P K P K
1  INFIn 62                    
2   ATS 56                    
3    4RL 53                    
4   BFD 48                    
5   FaZe 47                    
6  BUAH 43                    
7   APG 38                    
8  AFe 35                    
9   Es 33                    
10  ORG 31                    
11  RYU 30                    
12   GEEK 29                    
13  DX 16                    
14   M42 16                    
15  BS 15                    
16   GEN 11                    

 

 Vòng 11-15

Ngày 9-1-2022
Giờ 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

 
Team Tổng Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15
P K P K P K P K P K
1  INFIn 62                    
2   ATS 56                    
3    4RL 53                    
4   BFD 48                    
5   FaZe 47                    
6  BUAH 43                    
7   APG 38                    
8  AFe 35                    
9   Es 33                    
10  ORG 31                    
11  RYU 30                    
12   GEEK 29                    
13  DX 16                    
14   M42 16                    
15  BS 15                    
16   GEN 11                    

 

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch sử đấu trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ quảng cáo: [email protected]