LoL: Camille, Long Hồn Rồng Hóa Kỹ và Nhịp Độ Chết Người bị nerf ở bản 11.24

LOL ESPORTS | 05/12/2021 10:12

Tổng quan bản cập nhật sắp có ít ngày tới.

Riot Games đã vạch ra kế hoạch cân bằng metagame ở bản cập nhật 11.24 – dự kiến ra mắt máy chủ LMHT Việt Nam vào ngày 09/12.

Lưu ý rằng các thay đổi dưới đây có thể được hoàn trả hoặc chỉnh sửa vào phút chót. Vì thế, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho tới khi có thông báo chính thức từ đội ngũ phát triển.

Cụ thể:

TĂNG SỨC MẠNH

Ivern

 • Kinh nghiệm nhận được từ Người Đá Krug tăng từ 37 lên 95
 • Vàng nhận được từ Người Đá Krug tăng từ 39 lên 85

Samira

 • R: Năng lượng giảm từ 100/50/0 xuống 0 mọi cấp

Caitlyn

 • [Cơ chế mới] Đòn bắn thường kế tiếp có một khoảng thời gian reset tương đối mỗi khi nhắm vào mục tiêu dính bẫy hoặc trúng lưới

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

 • Giá hợp thành giảm từ 950 (tổng 3,000) xuống 550 (tổng 2,600) vàng

Ngọc Siêu Cấp Chinh Phục

 • Thời gian tác dụng tăng từ 4 lên 5 giây
 • Sát thương thích ứng mỗi điểm cộng dồn tăng từ 2-4 lên 2-4.5

Bùa lợi Rồng Công Nghệ

 • Tốc độ đánh tăng từ 5% lên 6%
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 5 lên 6

Bùa lợi Rồng Hóa Kỹ

 • Sát thương cường hóa tăng từ 5% lên 6%

GIẢM SỨC MẠNH

Camille

 • Sát thương W: Giảm từ 6/6.5/7/7.5/8 (+3.3 mỗi 100 AD cộng thêm) xuống 5/5.5/6/6.5/7 (+2.5% mỗi 100 AD cộng thêm) % máu tối đa
 • Thời gian hồi E: Tăng từ 16/14.5/13/11.5/10 lên 16/15/14/13/12 giây

Ngọc Siêu Cấp Thú Săn Mồi

 • Tốc độ di chuyển tối đa giảm từ 60% xuống 45%
 • Thời gian vận sức tăng từ 1 lên 1.5 giây

Linh Hồn Rồng Hóa Kỹ

 • Thời gian hồi sinh giảm từ 5 xuống 4 giây
 • Sát thương đầu ra giảm thiểu tăng từ 33% lên 40%

Vương Miện Suy Vong

 • SMPT giảm từ 70 xuống 60

Động Cơ Vũ Trụ

 • SMPT giảm từ 75 xuống 65
 • Máu giảm từ 250 xuống 200
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 20-10% xuống 15-5%

Giáp Vai Nguyệt Thần

 • Sát thương gia tăng lên các mục tiêu xung quanh giảm từ 12% xuống 9%
 • Thời gian tác dụng giảm từ 5 xuống 4 giây

Găng Tay Băng Hỏa

 • Sát thương giảm từ 20-100 (+0.5% máu tối đa) xuống 12-85

Nguyên Tố Luân

 • Thời gian hồi lại chiêu cuối giảm từ 25% xuống 20%

CHỈNH SỬA

Ngọc Siêu Cấp Nhịp Độ Chết Người

 • Tốc độ đánh của tướng cận chiến nhận thêm mỗi cộng dồn giảm từ 15% xuống 13%
 • Tốc độ đánh của tướng đánh xa nhận thêm mỗi cộng dồn tăng từ 5% lên 7%
 • Tầm đánh của tướng đánh xa giảm từ 100 xuống 75

Ngọc Siêu Cấp Nâng Cấp Băng Giá

 • Khả năng làm chậm giảm từ 35% xuống 30%
 • Tỉ lệ AD tăng từ 2% mỗi 100 AD nhận thêm lên 4% mỗi 100 AD nhận thêm
 • Tỉ lệ AP tăng từ 2% mỗi 100 AP lên 3% mỗi 100 AP
 • Tỉ lệ hồi máu và tạo giáp (H&S) tăng từ 5% mỗi 100 H&S lên 7% mỗi 100 H&S

Kled

 • Lượng máu cơ bản của Skaarl tương ứng với Kled
 • Máu cơ bản của Skaarl tăng từ 400-1420 lên 400-1550
 • Thời gian hồi lại E giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 13/12/11/10/9
 • Tỉ lệ E tăng từ 60% lên 65%

2020

Liên hệ quảng cáo: [email protected]